Είσοδος
Εκτύπωση

 

 

.20.ο Ολοήμερο Δ. Σ. Αγίου Δημητρίουlogo

 

.12. Σεπτεμβρίου 2016

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

 

Αγαπητοί γονείς,


το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές/-τριες περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες, που παρατίθενται, έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής.

Κοινός στόχος όλων όσοι συμμετέχουν στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών/-τριών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας των άλλων, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ.

Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται ορισμένοι από αυτούς τους κανόνες.ΦΟΙΤΗΣΗ

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδό τους.

 - Η φοίτηση των μαθητών/-τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

 - Οι μαθητές/-τριες οφείλουν να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).

 - Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

 - Σε περίπτωση ασθένειας κατά την επάνοδο μαθητή/-τριας στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.

- Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης.

- Για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τιςαθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (τάξεις Α' και Γ'). Επίσης απαραίτητη είναι η κατάλληλη ενδυμασία που προτείνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής.ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Η άφιξη των μαθητών/-τριών ξεκινά στις 08:00 το πρωί και ολοκληρώνεται πριν τις 08:10 με το χτύπημα του κουδουνιού.

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους/τις μαθητές/-τριες κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στον χώρο του σχολείου. Αποχωρούν αμέσως μόλις παραδώσουν τους/τις μαθητές/-τριες στους/στις εφημερεύοντες/-ουσες.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με ραντεβού με ευθύνη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ή σε έκτακτες περιπτώσεις με ευθύνη του προσωπικού εφημερίας ή της Διεύθυνσης. Οι ενήλικες που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν έκτακτη πληροφόρηση ενημερώνουν το προσωπικό εφημερίας προκειμένου να λάβουν άδεια εισόδου στον χώρο του σχολείου. Όποιο άτομο εισέρχεται με δική του πρωτοβουλία θα οδηγείται στην έξοδο και δεν θα εξυπηρετείται.ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές/-τριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού έχει ενημερωθεί γι’ αυτό ο/η εκπαιδευτικός του τμήματος και η Δ/νση.

Οι εκπαιδευτικοί που εφημερεύουν μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές/-τριες από αυτή. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα στις μικρές τάξεις (Α' και Β') συνοδεύουν στην έξοδο και παραδίδουν τους/τις μαθητές/-τριες σε γονείς/κηδεμόνες.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά γονείς και κηδεμόνες. Οι γονείς ή κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου (τακτικές ή έκτακτες).

Οι ενήλικες συνοδοί οφείλουν να περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των παιδιών. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/-τριών που σχολάνε, ενώ παράλληλα προκαλείται αναστάτωση σε μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς που συνεχίζουν το μάθημα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

- Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/-τριες βγαίνουν στο προαύλιο, στον χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από εκπαιδευτικούς εφημερίας ο χώρος παραμονής τους. Δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών/-τριών για κανένα λόγο μέσα στην αίθουσα χωρίς επίβλεψη.

- Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Τα παιδιά οφείλουν να παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα ν' απευθύνονται στους/στις εφημερεύοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

- Με το χτύπημα του κουδουνιού για μάθημα:

  • Φροντίζουν να ολοκληρώσουν το φαγητό τους και τις προσωπικές ανάγκες τους.
  • Προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται.
  • Κάνουν γραμμές στο προαύλιο εφόσον έχουν μάθημα εκτός της βασικής αίθουσας.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΓΙΟΡΤΕΣ

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι' αυτό οι μαθητές/-τριες απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους και οι υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκειά των διδακτικών επισκέψεων και των γιορτών είναι ανάλογη με αυτή του σχολικού προγράμματος.

Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζεται η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

 

ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

- Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και

συμπεριφορά του παιδιού τους από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, που ρίζει ημερομηνία και ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.

- Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου ή στην ιστοσελίδα του σχολείου κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

- Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον/στην δάσκαλο/-α της τάξης και στον Διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού τους.

- Κανένα ενήλικο πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει, να τιμωρεί ή να νουθετεί παιδί στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει πρέπει να ενημερώνεται ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός της τάξης, ενώ για σοβαρότερα περιστατικά θα πρέπει να ενημερώνεται και η Δ/νση του σχολείου ώστε να διευθετηθεί αρμοδίως το θέμα.

- Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.

- Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/-τριας είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.

 

Το τηλέφωνο του σχολείου (2109849088) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.                                                             

!!!
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας!!!

 

- Σε περίπτωση που κάποιος/-α από τους γονείς μαθητή/-τριας δεν έχει την κηδεμονία του είναι επιβεβλημένο να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

 - Ας βοηθήσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, όπως οφείλουμε, να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου - οικογένειας.

 

ΓΕΝΙΚΑ

  • Το ντύσιμο των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι κόσμιο και ανάλογο με το μάθημα, την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα για το μάθημα της Γυμναστικής είναι απαραίτητα:

α) αθλητικά παπούτσια και κάλτσες (παπούτσια με κορδόνια δένονται με διπλό κόμπο)

β) φόρμα ή σορτς-βερμούδα (με λάστιχο) ή κολάν και μακό μπλουζάκι

γ) καπέλο τους ζεστούς μήνες του χρόνου

  • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
  • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές σε οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα ούτε στις διδακτικές επισκέψεις ή τις γιορτές. Εξαίρεση αποτελεί συμφωνημένη διαδικασία με τον/την εκπαιδευτικό του μαθήματος με απόλυτα καθορισμένους στόχους και για καθαρά μορφωτικούς λόγους.
  • Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Τα χρήματα που προέρχονται από την φορολόγηση δαπανώνται για επισκευές ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση άλλων αναγκών.


Μουσών & Γ. Ρίτσου, 17342
Άγιος Δημήτριος,
ΤηλFax: 210-9849088
e-mail : mail(at)20dim-ag-dimitr.att.sch.gr


FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες64
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.